Privacybeleid

Home » Privacybeleid
Laatst gewijzigd: 21 januari 2022

Over ons
De website Trustbet.be is een merknaam van Digital Media Sales BV, hierna te noemen DMS. Wij vinden jouw privacy uiterst belangrijk. Wij nemen de verwachtingen van onze websitebezoekers zeer serieus.

Daarom zullen we in dit privacybeleid helder en duidelijk uitleggen welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor wij deze gebruiken en welke rechten jij in dit verband hebt. Neem ons privacybeleid grondig door en wensen je veel plezier met onze diensten!

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Wij bieden op verschillende platformen diensten of promoties aan, al dan niet van derden. Dit privacy beleid is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van websitebezoekers die gebruik maken van de website Trustbet.be.

Gegevensverwerking
Digital Media Sales BV is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens, gevestigd te Antwerpen aan de Dendermondestraat 44. Onze IT-afdeling zit verspreid over België en Nederland, waardoor het mogelijk is dat je persoonsgegevens binnen het kader van dit privacybeleid door onze medewerkers vanuit beide landen worden verwerkt en zich beperken tot de website Trustbet.be.

Welke gegevens verwerken wij?
DMS verwerkt de volgende types persoonsgegevens wanneer je ze rechtstreeks met ons deelt of wanneer je onze diensten gebruikt, voor zover van toepassing:

 1. Identificatie- en contactgegevens: DMS verwerkt de identificatie- en contactgegevens die je opgeeft voor bijvoorbeeld een promotionele actie, nieuwsbrief of event. De gegevens die wij in dit verband verwerken zijn bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, gender. Bij de registratieprocedure is aangegeven of de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven of niet. Indien de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven, dan kan je de registratieprocedure niet voltooien indien je de gevraagde informatie niet opgeeft omdat wij anders niet in staat zijn om de diensten (in optimale omstandigheden) aan je te leveren.
 2. Gebruiksgegevens: we verzamelen gegevens over je gebruik van onze website, bijvoorbeeld welke nieuwsartikels je interessant vindt. Wanneer het hierbij gaat over gegevens die op je toestel opgeslagen en opgehaald worden, houden we steeds rekening met je cookie instellingen.
 3. Voorkeuren en interesses: Op basis van je gebruiksgegevens, kunnen we je vermoedelijke voorkeuren en interesses afleiden. Deze informatie wordt gebruikt om sommige van onze webpagina’s/diensten voor jou zo relevant en persoonlijk mogelijk te maken. Indien je hiervoor kiest in je cookie instellingen, kan je op basis van deze informatie mogelijk ook gepersonaliseerde aanbiedingen/advertenties te zien krijgen.
 4. Communicatievoorkeuren: We verzamelen ook informatie over je voorkeuren met betrekking tot onze communicatie naar jou toe (via e-mail, push notificaties, of sms) Deze voorkeuren deel je rechtstreeks aan ons mee wanneer er sprake zou zijn van registratieprocedures of accountinstellingen,
 5. Andere gegevens die je zelf meedeelt: wij verwerken tevens de informatie die we verkrijgen wanneer je een vraag stelt per e-mail of contact met ons opneemt (bv. via telefoon, of social media). Ook verwerken we informatie die we verkrijgen via marktonderzoeken die we mochten uitvoeren en waaraan je uit vrije wil deelneemt.

Bezoekersgedrag
Wij hanteren verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt, en welke pagina’s worden bezocht. Dit vanwege de informatie die het oplevert en zo bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we via cookies registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser, en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie. Het is voor ons belangrijk dat we weten hoe je op Trustbet.be terecht bent gekomen want op die manier kunnen we onze artikelen verbeteren.

Als we immers weten waarop je zocht toen je bij ons uitkwam, kunnen we de inhoud verbeteren. En als we weten vanaf welke pagina je Trustbet.be weer verliet, kunnen we die pagina verbeteren.
Om in kaart te brengen hoe onze gebruikers Trustbet.be bezoeken, gebruiken wij ondermeer Google Analytics.

Gebruik van cookies
Trustbet.be plaatst, net als bijna alle andere websites, cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen, en om te zien welke pagina’s goed presteren.

Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. Veel browsers delen bijvoorbeeld het besturingssysteem en de schermresolutie van de computer of telefoon waarop je onze site bezoekt, welke browserplugins je gebruikt, je internetsnelheid, en nog veel meer. Wij gebruiken deze informatie om onze website te optimaliseren.

Cookies uitschakelen
Je kan er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doe je door gebruik te maken de mogelijkheden van je browser. Hier vind je meer informatie over het verwijderen van cookies voor verschillende browsers: Chrome (Google), Safari (Apple), Edge (Microsoft), Internet Explorer (Microsoft), Firefox (Mozilla), Internet (Samsung telefoons).

Cookies van derde partijen
Het is mogelijk dat derde partijen die bij ons adverteren gebruik maken van cookies. Deze cookies zijn niet door ons te beïnvloeden. Wilt je specifieke cookies verwijderen, zie dan de uitleg hierboven “cookies uitschakelen” van deze privacyverklaring.

Informatie van kinderen
Trustbet.be richt zich op de online casinoindustrie en informeert over gokspellen. De website is niet geschikt voor kinderen en wij doen er alles aan om het bezoek te ontmoedigen. Wij verzamelen dan ook niet actief informatie over minderjarigen. Bestaat het vermoeden dat iemand wel minderjarig is en dat wij daarvan gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info(at)trustbet.be en we zullen deze zo spoedig mogelijk verwijderen.

Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt?
We verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waarbij we telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Zo gebruiken we persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is:

 1. in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van diensten aan jou;
 2. om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen (bv. naleving fiscale wetgeving, informatieverstrekking aan overheidsdiensten in het kader van gerechtelijke onderzoeken, etc.); en/of voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van jouw privacy (bv. ingeval van marketing en reclame voor onze diensten).

Is het verwerken van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk voor een van deze drie hogervermelde redenen, dan vragen wij steeds je toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken.

Voor welke doeleinden worden gegevens verzameld?

 1. Wanneer je onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze producten en diensten, dan hebben we in ieder geval je contactgegevens nodig.
 2. Alle informatie die wij in deze fase over je ontvangen, gebruiken we alleen om je van de gevraagde informatie te voorzien.
 3. Om onze diensten aan jou te kunnen verlenen: We gebruiken gegevens voor het leveren van onze diensten en voor alle administratie daaromtrent. Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in de diensten of om je meer informatie te verstrekken over de diensten.
 4. Om onze dienstverlening te verbeteren en algemene trends te identificeren: We kunnen gebruikmaken van algemene gebruiksinformatie om verbeterpunten in onze dienstverlening te identificeren.
 5. Om je gepersonaliseerde content aan te bieden: Wanneer je hiervoor kiest in je cookie instellingen, kunnen we op basis van je gebruik van onze diensten en je persoonsgegevens ook de inhoud van onze diensten zo relevant mogelijk maken voor jou.
 6. Om je direct marketing toe te sturen over onze diensten via e-mail, SMS- en pushberichten: DMS kan je contactgegevens ook gebruiken om met je te communiceren over nieuws, toekomstige acties/ promoties waarvan wij denken dat die voor je interessant zijn of om nieuwe producten en diensten aan te bieden van DMS.
 7. Om je gerichte advertenties te tonen op Google en Facebook: DMS kan je e-mailadres delen in pseudovorm met online marketingbedrijven zoals Google en Facebook. Indien je bij deze bedrijven ook gekend bent en je advertentie-instellingen op hun platforms dit toelaten, kan DMS je gepaste advertenties tonen via hun kanalen.
 8. Om misbruik of fraude te voorkomen en/of op te sporen: DMS kan je gegevens ook gebruiken om illegale of vermoedelijke illegale praktijken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, zoals fraude.
 9. Om wet- en regelgeving na te leven: Wij kunnen je persoonsgegevens ook gebruiken om te voldoen aan wet- en regelgeving die DMS dient na te leven en het laten uitvoeren van audits en controles. DMS kan wettelijk verplicht worden om persoonlijke informatie bekend te maken in het kader van een geschil of een rechtszaak.

Aan wie kunnen mijn persoonsgegevens doorgegeven worden?
We verkopen je persoonsgegevens in geen geval aan andere bedrijven, en staan derde partijen niet toe om je gegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden, tenzij je hiervoor toestemming geeft. Concreet worden je gegevens enkel gedeeld met volgende partijen:

 1. Leveranciers, onderaannemers en andere dienstverleners: We maken gebruik van andere bedrijven, tussenpersonen, onderaannemers of andere dienstverleners om bepaalde diensten namens ons uit te voeren of ons te helpen bij de levering van diensten aan jou. Het is mogelijk dat deze leveranciers bij het verlenen van dergelijke diensten toegang krijgen tot je persoonsgegevens of andere informatie.
 2. In ieder geval geven wij deze bedrijven enkel toestemming om je persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van hun diensten of de naleving van bepaalde wetgeving en eisen wij van hen dat zij de nodige maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te eerbiedigen mits een passende beveiliging.
 3. Commerciële partners: wanneer je deelneemt aan een actie kunnen je gegevens gedeeld worden met de commerciële partner waarmee de actie in kwestie opgezet werd. Wij verkopen in geen geval je persoonsgegevens aan derden.
 4. Overheden: Het is ook mogelijk dat wij persoonlijke gegevens delen of doorgeven, inclusief de inhoud van je communicatie
 5. Sociale media platformen: in het geval onze website toelaat dat je je registreert en aanmeldt met behulp van je Facebook- of Google-account, en dat je artikels en content kan delen op sociale media platformen. Wanneer je van deze mogelijkheden gebruikt maakt, deel je bepaalde gegevens met deze platformen. De verwerking van deze gegevens is uiteraard onderhevig aan het privacybeleid van de respectievelijke platformen.
 6. Zakelijke overdrachten: DMS behoudt zich het recht voor om in verband met welke reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen dan ook gegevens over te dragen, inclusief persoonsgegevens, mits de ontvangende partij ermee instemt om je persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig onze privacyverklaring.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
We houden je gegevens niet langer bij dan nodig voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld en houden hierbij rekening met het feit dat sommige gegevens voor bepaalde tijd moeten worden bijgehouden om te voldoen aan bepaalde wetgeving.

Wat zijn mijn rechten en hoe oefen ik ze uit?
Het recht op gegevensbescherming is een fundamenteel recht in de Europese Unie. Ook wanneer je gegevens deelt met bedrijven, moet je steeds de controle over je persoonsgegevens kunnen behouden. Hieronder lijsten we op welke rechten je daarom hebt, en hoe je deze bij DMS kan uitoefenen:

Recht van inzage
Je hebt het recht om van DMS een bevestiging te ontvangen over of we jouw persoonsgegevens al dan niet verwerken, inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens en hoe en waarom ze verwerkt worden.

Recht op rectificatie
Je hebt het recht om te vragen om een rechtzetting van je gegevens wanneer je merkt dat we foutieve data over jou verwerken. Indien het gaat over je identificatie of contactgegevens, kan je deze gegevens zelf aanpassen in je profiel. Alle andere aanvragen tot rechtzetting kan je ons bezorgen via info(at)trustbet.be.

Recht op gegevensverwijdering
Je hebt het recht om de verwijdering van je persoonsgegevens aan te vragen. Dit is geen absoluut recht en is daarom niet steeds van toepassing.

Recht op beperking
Je hebt het recht om in bepaalde specifieke gevallen de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken. Dit recht kan je uitoefenen door een e-mail te sturen naar info(at)trustbet.be

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt het recht om de gegevens op te vragen die je aan ons verstrekt hebt in het kader van verwerkingen die gebaseerd zijn op jouw (expliciete) toestemming of die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou.

Recht van bezwaar
Je hebt het recht om vanwege jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking je persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang, met inbegrip van profilering. Dit recht kan je uitoefenen door een e-mail te sturen naar info(at)trustbet.be

Recht om toestemming in te trekken
Wanneer je toestemming gegeven hebt voor een bepaalde verwerkingen van je gegevens, kan je deze op elk moment terug intrekken. Toestemming intrekken is steeds even eenvoudig als toestemming geven: gaf je een opt-in voor een nieuwsbrief, dan kan je je ook steeds uitschrijven via een uitschrijflink in elke ontvangen e-mail. Merk je dat dit toch niet het geval is, gelieve het ons dan meteen te melden via info(at)trsutbet.be.

Recht om klacht in te dienen
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan deze bereiken op volgend adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Wijziging van dit Privacybeleid
Wanneer we veranderingen aan het Privacybeleid publiceren, veranderen we de datum van de “laatst gewijzigd ” bovenaan het document.

Heb je nog vragen?
In geval van vragen over dit Privacybeleid, kan je via email contact opnemen met de Data Protection Officer van Digital Media Sales BV: info(at)trustbet.be

Meest populaire casino’s
3,8 rating
3,8 rating
4,3 rating